זכוכיות להדלקת נרות בשמן
Oil Glass size 3 is a medium size for the Bulb shape Oil Glasses
Suitable for the Sabbath Candelabra, or for medium Chanukah Menorah
Pack of 9 Glasses
 

זכוכיות להדלקת נרות בשמן Oil Glass size 3 is a medium size for the Bulb shape Oi

$7.30Price