שמן זית להדלקת נרות לשבת ולחנוכה
Clear plastic Bottle of 1 Liter (34 Oz.) 100% Extra Light Olive Oil, Certified Kosher, Also Kosher for Passover
For any religious purpose of Candle Lights

שמן זית להדלקת נרות לשבת ולחנוכה Clear plastic Bottle of 1 Liter (34 Oz.) 100% E

$10.80Price