תנוכיה עם כוסיות לשמן
A Medium size Oil Menorah,
Silver plated,

תנוכיה עם כוסיות לשמן A Medium size Oil Menorah, Silver plated,

$17.35Price